Hetty Site

Helemaal op de punt van the Black Isle bij Cromarty zit Wim uit te kijken over het water van de Cromarty Firth. ‘Kijk daarginds is de Noordzee’, wijs ik Rick. ‘Beetje ver zwemmen naar huis’, antwoordt Rick gevat.