Hetty Site

Vol is vol

Het was misschien niet helemaal onverwacht maar de klap om het inkrimpen van de boerenbedrijven komt hard aan. Ze produceren teveel stikstof en nu kan er niet genoeg bijgebouwd worden. De natuur heeft inderdaad veel te lijden van stikstof maar de boeren hebben al jaren naar de pijpen van de regering moeten dansen. Ineens moesten er in de jaren 70 grotere stallen komen, er werd veel geïnvesteerd. De regelgeving kwam goed op gang maar of dat geholpen heeft? Blijkbaar niet.

Toen ik vanmorgen het gekleurde kaartje in de krant zag, keek ik vanzelf naar de lichtblauw gekleurde Achterhoek. Tja eens een Achterhoekse, altijd Achterhoekse. Eenmaal een boerenmeisje, je blijft het voor het leven.

Ik was in eens weer terug in de jaren 50 toen ik opgroeide in Linde. Ik bedacht dat we elke nieuwjaarsdag een rondje door de buurt maakten om völle heil en zegen in ’t nieje jaor te wensen. Diny en ik begonnen bij Lettink en met Dick, Annie , Johan en Wim gingen we verder naar Momberg, het Stapelbroek, ten Have, Reugebrink, Besseling. Gauw even naar huis om te eten en daarna verder naar Breukink, Grote Haar, Antink en Korenblik. Op twee na allemaal boeren met een gemengd bedrijf. Bij ons waren dat 10 koeien, wat jongvee, kippen en varkens. Er werd rogge en haver en aardappelen verbouwd, daarna was het tijd voor de knollen en mangels. De eieren van de kippen werden bij Ons Belang omgewisseld voor meel voor de varkens. Er werd gehooid en dat werd opgeslagen als voer voor de koeien en de paarden

Nu zijn er in dit stukje Linde nog twee grote melkveebedrijven over waarvan één biologisch is. Er is ontzettend veel geïnvesteerd zoals de regering voorschreef. Ze komen om in de regelgeving. Het scheelt voor deze buurt dat er minder ingekrompen hoeft te worden, maar toch. Op veel van de boerderijen wonen nu particulieren die vaak wat dieren als hobby houden. Het prachtige stukje bij het Waarle is zelfs omgetoverd tot natuurgebied. Ik kom er graag.

Het laatste alinea in de krant meldde dat er ook gekeken gaat worden naar de luchtvaart en de industrie. Wat luchtvaart betreft weet ik het wel. Niks bijbouwen op Schiphol en zeker  niet bij Lelystad. Inkrimpen die handel. Vol is vol.

Foto: vader Hein met Vurose.