Hetty Site

Weblog1

Ontmoeting en Inspiratie

Ja, zo heet onze werkgroep van de PKN Emmen- Oost: Ontmoeting en Inspiratie. Het was de laatste middag in het seizoen en het is bekend dat zo’n middag wat extra’s heeft. Er waren dan ook meer dan 50 mensen komen

Lees Meer »

Afscheid van Niesje

Afscheid van Niesje. Terwijl de elf kleindochters in de aanbouw bij de Emmauskerk ronddartelden werd er afscheid genomen van Niesje onze lieve schoonzus, tante en oma van dit mooie stel. De kerkdienst die hierop aansloot werd een waardig afscheid van

Lees Meer »

Twee vriendinnen…

De vriendinnen hadden zin in een dagje uit. Ze geven elkaar soms bij gelegenheid een treinkaartje. En zo kwamen die twee gisteren op Emmen aan, Diny en Dirkje. Hun vriendschap dateert al uit de tijd dat Ben en Diny met

Lees Meer »

De steen

Nee.. Niesje wilde geen echte gebruikelijke steen op haar graf. Zij schaart zich in de rij achter het gedachtengoed van vader Gerard en moeder Sietje van der Kolk. Vader Gerard werd nog wel eens aangehaald in de gesprekken met: ‘Op

Lees Meer »

De wereld….

Net als je denkt dat de wereld stil staat als je geconfronteerd wordt met het plotseling overlijden van schoonzusje Niesje, blijkt dat de dagelijkse gang van zaken gewoon door blijft gaan. Loeder kwam aanlopen met een levend wezeltje in de

Lees Meer »

Onwerkelijk…

Zomaar wordt je leven door elkaar geschud. Na zorgen in ons eigen gezin kwam totaal onverwacht de boodschap. Wims broer Ben belde vanuit het ziekenhuis in Zwolle. Toch vol goede moed gingen ze samen die morgen op weg op het

Lees Meer »

Koningsdag in Bargeroosterveld.

Tim als 1e… Tja… Koningsdag is ons ook niet ontgaan. Het begon vanmorgen al met het berichtje van Anja die de geboorte meldde van Willem en Maxima. Dat kan toch ook niet anders wanneer je ooi op Koningsdag een tweeling

Lees Meer »

Oplossing gezegden

Zijn jullie er uit? Hier de oplossingen: A: Een duit in het zakje doenB: Op de fles gaanC: Iemand onder de duim houdenD:0 op het rekwest krijgenE: Op handen gedragen wordenF: Op alle slakken zout leggenG: In z’n hemd staanH:

Lees Meer »

Vandaag

Vandaag kregen we bezoek. Het eendenpaartje dat ieder jaar tegen deze tijd afzondering zoekt is er weer. Opnieuw genieten we van hun gedrag. Ze bewegen beiden hun kopjes op en neer. Mooi om te zien.

Lees Meer »

Raad de gezegden

Op ons laatste avondje Passage kregen we dit ook voorgeschoteld. Ons groepje kwam er uit op twee na. Probeer het maar eens!Oplossingen volgen…

Lees Meer »

Ubuntu

Het werd een avondje Zuid Afrikaanse Cultuur. Ik had Wim in januari voor z’n verjaardag een avondje Schouwburg gegeven, wel samen met mij natuurlijk. Zo langzamerhand weet je van elkaar wat je allebei kunt waarderen. Zelf is hij in zijn

Lees Meer »

Passage gaat Culinair 5

Wat is zo’n avond zonder een ploegje die de gang van zaken regelt. En natuurlijk is er steeds op de avond zelf nog overleg. Een blik in de keuken van het Dorpshuis in Zuidbarge.

Lees Meer »

Passage gaat Culinair! 4

Ach we schoven zomaar aan. Na de leuke eerste ronde gooide Ida de boel lekker door elkaar. Even aftellen en dan weet je het wel: alle nrs 1 aan een tafel, net als de nrs 2, 3,4,5 en 6. Zo

Lees Meer »