Hetty Site

Weblog2

Het inleveren van de dienstspullen

Als laatste kwam dan het inleveren van de dienstspullen van ome Hendrik Jan Groot Nuelend, officieel natuurlijk de rijksgoederen. Dat gebeurde op 23 augustus 1940. Tijdens onze gezamenlijke campertocht in Canada kwamen de verhalen aan de diensttijd van Ben ook

Lees Meer »

Vervoerbewijs

Om het af te maken is er ook nog een vervoerbewijs van het laatste stukje dat Hendrik Jan per autobus mocht afleggen op 9 juni 1940 van Zutphen naar Vorden. Zijn dienst zit er op.

Lees Meer »

Verlofpas H.J. Groot Nuelend

Wanneer je naar huis wilde had je als soldaat wel een verlofpasje nodig. Deze gold van 3-4 juni 1940.Hendrik Jan had de taak om alles na de overgave in goede banen te helpen leiden, waaronder het identificeren van de gesneuvelde

Lees Meer »

Kameraden voor het leven…

Eerste blz. van het Oorlogszakboekje van ome Hendrik Jan Groot Nuelend. Joop wil nog eens proberen om dienstmakkers of familie van hen te achterhalen. Wie weet! Er was één adres bij die wat vreemd leek: ene van Dijk aan de

Lees Meer »

Jan uut Hillegom

Adressen van de 2 sectie 3- 3- 19e Rt, staat er boven. Het is erg leuk om af en toe een reactie te krijgen op je schrijven. Hoewel ik schrijf omdat ik het zelf leuk vind, daarom is het toch

Lees Meer »

Ziezo… dat is me weer van ’t hart.

Een foto uit de jaren 30. Samen met juffr. Ouwenaller, die zelf hier woonde, worden opoe en opa Eggink hier op de Dam in Amsterdam op de foto gezet. Nu wil ik jullie nog vertellen waarom ik de kerk los

Lees Meer »

Vervolg opa’s biografie: bladzijde 12

Dina. En dan zeggen de dominees van alle tijden: Onder u zal niemand gevonden worden die naar de doden vraagt, want ze wisten wel dat het geen larie was. Het joodse volk is zeer mediamiek. En als de doden kans

Lees Meer »

Vervolg seance in Zutphen

Er werd een foto gemaakt tijdens zo’n seance. Er is alleen een witte strook te zien. Opa zie je links op de foto.Nee Bram moest niet veel hebben van deze seance in Zutphen. Het leek hem belazerij.

Lees Meer »

Vervolg opa’s autobiografie: Bladzijde 11

Opa en Bram tijdens een feestelijke gelegenheid in de jaren 60. Er zijn bij de gevonden papieren en foto’s twee bladzijden die genummerd zijn 11 en 12. Waar de tussenliggende zijn? Misschien toch nog ergens in een la? Misschien weten

Lees Meer »

Heintje spant de kroon – 101 jaar –

Eén van de 10 kinderen die opa en opoe Eggink kregen was Heintje, de vierde in de rij. Een paar jaar geleden vertelde ze nog dat de oudere zussen Hanna en Dika altijd met elkaar optrokken, grapjes hadden met elkaar

Lees Meer »