Hetty Site

De onderste stronk van een kauriboom die bijna 1600 jaar in de modder heeft gelegen.