Hetty Site

En dit is het geworden:

Ook zin om de herinneringen van deze Achterhoekse in Drenthe te lezen? Bestellen kan!
Meld je aan via hetty@hettysite.nl
Afhalen mag of
 maak 23,95 euro (en eventueel 3,95 porto) over
op NL28 RABO 0327579609
t.n.v. H v.d. Kolk-Eggink
Vergeet niet voor verzending je adres op te geven!