Hetty Site

Het treintje bij Coromandel voert je dwars door de originele bebossing naar dit uitzichtspunt.Nw Zeeland.