Hetty Site

Riek Poesses Smokkeltocht

De naam Riek Poesse is vaak bij ons thuis gevallen. Zeker in de tijd dat we nog op De Haar woonden. Onze moeder had bij haar thuis op het Elshof gewerkt en kon goed met de familie en zeker met dochter  Riek overweg. Dit was het enige dat ik van haar wist. Toen ik eens bij Ben en Diny kwam in Eefde woonde achter hen een nichtje van Riek en hoorden we dat ze dichtbij aan de rand van Zutphen woonde. Zo zochten Diny en ik haar op in haar gezellige huisje achter de Koektrommel zoals de bejaardentoren genoemd werd.. Het was een bijzonder bezoekje. Ze vertelde over onze moeder en over ons beiden als kleine meisjes. Ze had zelfs voor ons een jurkje genaaid toen opoe en opa Bijenhof hun 40 jarig huwelijk vierden. Ik moest natuurlijk meteen de foto van die heuglijke dag bekijken. Ze had zich bekwaamd in het naaien en toen haar ouders voorstelden dat ze maar thuis zou blijven om haar ouders aan hun eind te brengen had zij één bijzondere wens, zo vertelde ze. Als ze dan niet zou trouwen wilde ze wel voor een paar kinderen zorgen. Dat plan werd goedgekeurd en zo zorgde ze daar op het Elshof voor twee pleegkinderen waar ze tot op die dag dat we ons bezoekje aan haar brachten contact mee had.

Riek Poesse is intussen overleden maar in haar nalatenschap is toch  een bijzonder verhaal tevoorschijn gekomen, door haarzelf geschreven. De Smokkeltocht van Riek Poesse  is nu te lezen op de website van Omkijkpunt:

Riek Poesses smokkeltocht

Hier lees je het verhaal van hoe Riek Poesse een stekje van een Maple leaf vanuit Canada naar Vorden smokkelde, is bekend. In de nalatenschap van Riek Poesse zit echter een artikel dat ze zelf in 2004 schreef met meer details, die daardoor een interessant licht werpen op de sociaaleconomische omstandigheden in Vorden, Engeland en Canada vlak na de Tweede Wereldoorlog.

www.omkijkpunt.nl