Hetty Site

Met vier paarden

In Iowa had je wat meer pk’s nodig om de grond te bewerken. Het schijnt veel zwaardere leem of klei te zijn. Bij het ploegen gebruikten ze zelfs 4 paarden. Voor Herman was het een hele vooruitgang toen de tractor in beeld kwam.