Weblog2

Vrijdag, 7. Augustus 2020 - 20:16 Uur
Oude Notulen 12 ‘Vroeger is dood’, een schoon milieu, Albertje en de rolletjes.


Dan volgen de jaren 90. Zelf maakt ik geen onderdeel meer uit van de CPB, we zijn intussen verhuisd naar het Schoolpad, een heel eind uit de richting. Eigenlijk horen we hier overal en nergens meer bij. Het is aan Sjoukje te danken dat ik wat CPB betreft weer terug ben op het oude nest, ik denk ongeveer vanaf 2000.
Het is handig dat in de notulen aan het eind van een jaar een Jaarverslag staat waarin in vogelvlucht het jaar nog eens wordt doorgenomen.
-Er komen nu transporten naar Polen dat hoewel de mensen achter het ijzeren gordijn vandaan zijn, ze nog steeds gebrek hebben aan van alles.
- Mevr. Kaptein komt het hoe en waarom van een boekenkring uitleggen. Je kunt zo beter je kinderen begeleiden en bewust maken van de samenleving, zo vertelt ze. Verder wordt het boek ‘Vroeger is dood’ van Inez van Dullemen aangehaald, over ouders die dement worden.
- En opnieuw een oppepper uit de politiek. mevr. Hoving vertelt over haar werk in de gemeenteraad over een schoon milieu.
- Het jaarlijkse uitje gaat nu naar een glasblazerij in Borger en aansluitend naar Hortus in Haren. En altijd eindigen we met een etentje aan het eind van de dag.
Hier wordt nog vermeld dat Albertje een echte promotor is van het rolletjes bakken. Ze heeft er in haar leven heel wat gebakken.
- Ik zie tot mijn verrassing dat Erna Kuiper van het Provinciaal Bestuur langs is geweest om over hun werkzaamheden te vertellen. Erna is mijn vriendin en studiegenoot uit de Kweekschooltijd in Doetinchem, ze woont in Nieuwlande en we spreken elkaar elk jaar een paar keer.
- De Dierenbescherming komt ook een avond een lezing verzorgen
- In 1995 gaat het jaarlijkse uitje naar de aardewerkfabriek van Goede Wagen in Nieuw Buinen en de Museum boerderij in Onstwedde.
- Ds Schuitemaker vertelt over huis catechese en over hoe je jongeren in deze tijd nog kunt bereiken.
Intussen is Miny Wiertz onze presidente geworden.
- We beleven een mooie avond met Drentse verhalen door dhr Minderhout en we vieren ons 40 jarig bestaan met Hennie Kuier van Radio Drenthe met ook hier grappige verhalen en versjes.
- In 1996 gaan we samen naar het Veenpark en ds Terpstra besteedt een avond met ons over Chr. geloofsopvoeding en het Huwelijk van oudsher tot nu.
De collectes die iedere CPB avond gehouden worden gaan nu naar Sitania Pessi (Indonesië via Anneke Matser.

Donderdag, 6. Augustus 2020 - 08:26 Uur
Oude Notulen 11 Over Hulpverlening, brandpreventie en een inbreker...

---Tussen de boeken met notulen zit een Coca Cola schrift. het zijn de notulen van bestuursvergaderingen van 1979 tot 1989 en het geeft een indruk van een bloeiende groep Chr. Plattelands Vrouwen. Wat is er een werk verzet! Het is teveel om allemaal of zelfs een deel te vermelden.---

Begin 1987 trad mevr. Westerhof na de afgesproken 4 jaar af en werd mevr. Bolsenbroek presidente. Tot grote schrik en verdriet van iedereen overleed Hannie Westerhof op 3 augustus in hetzelfde jaar.
-Naast een avond van dhr Doosje van de Politie, kwam er een avond van het Rode Kruis en één met een film over Gezinszorg. De hulpverlening kwam uitgebreid hierin aan de orde, lang, tijdelijk maar ook de alfahulp en de 24 uurs hulp, en de persoonsalarmering.
-Een bijzondere avond werd het met dhr Wessels, ondanks zijn christelijke opvoeding kwam hij op het inbrekerspad, ging de gevangenis in, werd na de tijd opgevangen door christenen en zet zich nu zelf in voor gevangenen en hun relaties.
Dhr Plugge kwam vertellen over paranormale geneeswijze en christen zijn kan samen gaan. Als je de gave hebt genees je zelf niet maar geef je door God gegeven krachten door.
Het deed me goed te zien dat er een avond over reizen door Schotland en Noord Engeland werd verzorgd door mevr. Hofstede. Ik heb deze avond zelf niet meegemaakt maar in deze tijd begonnen onze eigen vakanties door heel Groot Brittannië, maar onze echte voorkeur gaat ook uit naar dit deel van het koninkrijk.
De jaarlijkse uitjes waren vrij uitgebreid, zo ging het in 1989 naar de tuinen van dr Vogel in Elburg en werd na die tijd Hattem aangedaan en werd het Bakkerijmuseum bezocht.
Er werd in deze periode gebreid voor Ethiopië en er werd weer ingezameld voor transporten naar Polen.
Ook was er een avond over Brandpreventie door dhr Dekker, inderdaad de man van Jenny Dekker.
Tot nu toe had ik zelf een paar voornamen toegevoegd, maar nu worden ze genoemd in de verslagen: Truus, Albertje, Roelie. Miny, Jantje, Alie, Dinie, Betty, Tity, Wiep. Klinkt toch wat vertrouwder.


Woensdag, 5. Augustus 2020 - 08:54 Uur
Oude notulen 10 Een vlucht regenwulpen en Klazien uut Zalk

Ter lering ende vermaak kun je het wel noemen.
-In 1982 is er de boekbespreking over het autobiografische en indringende boek van Maarten ’t Hart: Een Vlucht Regenwulpen.
-En komt dhr. Bargeman van het CDA een leerzame avond verzorgen: Er moeten meer vrouwen in de gemeenteraad! Tja… vrouwen moeten meer politiek bewust worden.
-Er is een modeshow van Niezingh Heijes en -een avond over homeopathie en Iriscopie
Dan is er een wisseling van de wacht. Mevr. Jenny Dekker treedt af en wordt in 1983 mevr. Hannie Westerhof gekozen als presidente. Ik gebruik nu hun voornamen maar want in deze tijd worden die eindelijk regelmatig gebruikt in de verslagen.

Er is veel creativiteit in deze vrouwengroep. Zo wordt er in 1984 een declamatie wedstrijd gehouden. Ernstige en humoristische gedichten vormden een spannende strijd, waarbij uiteindelijk mevr. Drenthen- Masselink (Roelie?) met haar zelf geschreven gedicht ‘Vrouwluu’ de 1e prijs won. Mevr. Miny Wiertz, op komische wijze verkleed kreeg de 2e prijs met haar gedicht ‘De Nieuwe rok’ en mevr. Jenny Dekker met een grappig gedicht ‘De schutteldoek’ wordt 3e.
Eindelijk is er ook een subsidie verleend door de gemeente, zo’n 850 gulden. Ze begrijpen het nut van deze vorm van ontwikkeling van vrouwen op gebied van cultuur, maatschappelijke vorming en emancipatie.
Dan is er ook die bijzondere avond in Erica waar ze uitgenodigd zijn door de CPB daar. Klazien uit Zalk komt en daar heeft dit keer de presidente zelf een leuk verslag van gemaakt die ik in zijn geheel laat zien.
Dit om zowel Klazien als Hannie Westerhof te eren:

25 okt. 1984
’s Avonds om kwart over 7 vertrokken we met 11 dames naar Erica waar we te gast waren bij de NCVB. De presidente mevr. Siebring, heette ons allen welkom en in ’t bijzonder Kleusien uut Zalk (ps. Voor mevr. K Rotstein-v.d. Brink). Daarna zongen we gez. 251 vers 1 en 4. De presidente ging ons voor in gebed en daarna las ze uit het Kerkblad en de Groot Nieuws Bijbel een gedeelte over Jona, de onberekenbare profeet.
God kon en wilde Jona gebruiken ondanks zijn verzet en boosheid. Daarom is er voor ons ook hoop want God wil ook ons gebruiken ondanks ons verzet en boosheid.
Mevr. Siebring besloot haar opening met het versje ‘Denk er om’. Er waren geen notulen, alleen een paar mededelingen.
Hierna kreeg Kleusien het woord. Nou die wist daar wel raad mee. Op onstuitbare wijze vertelde ze in haar eigen dialect over Kruiden en Huismiddelen. Haar betoog werd slechts onderbroken door een enkele vraag en door de koffiepauze waarin we 2 door Kleusien uitgegeven boekjes bekeken.
Mevr. Rotstein vertelde dus over Kruiden en Huismiddelen. Vroeger werkten er veel mensen met kruiden. Dat was nodig omdat er geen geld was voor de dokter en voor medicijnen.
Tegenwoordig is het( volgens mevr. Rotstein) net andersom. Men gaat van de gedachte uit dat wat duur is, goed is. Goedkoop spul wil men niet gebruiken, want men denkt dat het niets waard is.
De mensen moeten dichter bij de natuur gaan leven, want dan zouden ze ontdekken dat ‘er voor elke ziekte een kruid gewassen is’.
Volgens Kleusien ligt de oorsprong van iedere ziekte in ’t neusien’.
Als daar wat mis mee is ontstaat er een slechte spijsvertering en een slechte doorbloeding, hetgeen dan weer allerlei ziekten veroorzaakt.
Ze gaf ook wat huismiddeltjes aan, b.v:
Koolblad- voor kneuzingen en hoofdpijn
Kastanje blad- tegen motten
Geitenmelk- goed tegen eczeem
Aardappelschil- tegen vermoeidheid en wratten
Om ong. 10 uur moest de presidente mevr. Rotstein een halt toeroepen want ze was niet te stuiten. Na haar bedankt te hebben, sloot de presidente de avond af met het voorlezen van een Credo. Ook het Bondslied werd gezongen.
Ondergetekende bedankte de NCVB voor haar gastvrijheid en nodigde onze gast vrouwen maar vast uit voor 1985. Na afloop was er nog gelegenheid tot het kopen van kruiden van dr Vogel. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Ook kon men nog de door mevr. Rotstein in de pauze getoonde boekjes aanschaffen. Ook die gingen grif van de hand, vooral het boekje met zegswijzen over het weer.
Zo kwam er een einde aan een avond die de aanwezigen niet snel zullen vergeten
Mevr. Westerhof

Hannie Westerhof was een tijdlang voorzitter van de NCVB. Ze overleed plotseling in augustus 1987.

Met een klik op de titel zie je een filmpje met Klazien.

Dinsdag, 4. Augustus 2020 - 10:37 Uur
Oude notulen 9-- Polen, Leger des Heils, gezond schoeisel en de Bleerinck

Het is 1980 als dokter Groenwold een avond verzorgt over overgangsklachten en wordt er uitgebreid gepraat over het versieren van de wagen op Koninginnedag met dit jaar als thema ‘Vrouw, zie uw energie’. Er was al een avond besteed aan het wel of niet gebruik van elektrische apparaten. Het optuigen van deze feestelijke kar gebeurt vaak bij Kalteren op de deel. Het wordt dat jaar zelfs een 2e prijs.
In 1981 wordt er gekegeld mèt de mannen en er wordt baby- en kinderkleding verzameld voor Polen voor een mevrouw uit Erica. Een jaar later worden het 8 voedselpakketten voor Polen.
-Er is een boekbespreking: Danseres zonder benen van Clara Asscher- Pinkhof, een Joods meisje dat de oorlog amper overleefd en uiteindelijk naar Palestina gaat. Mooi maar moeilijk was het oordeel.
Er wordt gemeld dat mevr. Bolsenbroek nieuw is in Zuidbarge en ze wordt hartelijk welkom geheten. Nu na 36 jaar is ze nog steeds lid.
Fam. Klingenberg wordt gefeliciteerd met de geboorte van een zoon en Miny Wiertz is in deze tijd jarenlang de secretaresse.
-In november 74 vertelt Joke Keizer over haar tocht door Polen in 1968 met een oude fiets achter op een taxi, toen nog achter het IJzeren Gordijn. Warschau ligt nog helemaal in puin na de 2e WO. Ze meldt de slechte wegen, maar ook bij mensen de liefde voor historie en cultuur. Een nacht in een hotel kostte al 70 gulden. Ze bezocht een gezin van een ingenieur, voor hen was een auto nog te duur.
Je moest lid van de Communistische partij zijn, terwijl 90% r.-k. is en 10% communist.
De kerken zaten hier in Polen zondags propvol. De AOW bedroeg toen 30 gulden per maand. Tot 4 uur werkten ze voor de staat en daarna pas voor zichzelf. De Polen hebben veel belangstelling voor de Westerse bevolking.
--In 1975 vertelt dhr. Veenendaal over het werk van het Leger des Heils en er is een avond met Ikebana, de Japanse bloemsierkunst. en worden er heel veel spelletjes gespeeld
Beroepen uitbeelden
plaatsnamen raden
Er is een avond over elektrische apparatuur en Kema keur en een avond over gezond schoeisel door dhr Swart.
-De damespump veroorzaakt misvormde voeten, alleen zitschoenen
-nauwe schoenen- verstoren de bloedsomloop en krijg je zweet voeten van
-rubber laarzen- zweetvoeten
-blote voeten, prima op een zachte ondergrond zoals tapijt
-klompen- goed, alleen lastig als je een hoge wreef hebt ( ik herinner me de damesklompen uit mijn jeugd met een leertje over de wreef)
November 1978- De dames Plas, Zuring, Dekker, Omvlee en Jalving worden vrijwilligsters bij zorgcentrum de Bleerinck.
Een jaar later komt dhr Huisman van de Bleerinck een avond vertellen over het werk met demente bejaarden en hierop volgt een levendige discussie.
Er komt een bloemschik cursus, een EHBO cursus en een kook cursus.
Mevr. Dekker is in deze tijd de presidente van de afdeling en als mevr. Jalving afscheid neemt als secretaresse wordt ze geprezen door Jenny als: een ‘manusje van alles die alles wilde en alles kon’.
Ik weet niet of er na de avond in maart met dhr Hendriks wel geslapen is want in één avond nam hij de dames met zijn dia’s mee op een ‘Reis naar de maan’, ‘de wereld van Vincent van Gogh’ èn ‘een trip door Noorwegen’.
Er worden nu geen sigaren meer aangeboden, meestal een envelop met inhoud.


Maandag, 3. Augustus 2020 - 08:01 Uur
Oude Notulen 8 --Tunesië, van Boeyenoord èn Maria der Engelen

Ik blader langzaam door de oude met zorg geschreven verslagen van onze voorgangers.
-Zo werd er met mevr. Huizing – Hadders meegereisd naar Tunesië.
-Ds Alkema was zijn tijd al voor en sprak over gelijkheid voor iedereen, welke geaardheid of huidskleur dan ook.
-Met de dames van de afdeling Angelslo gingen ze op excursie naar de AKU afd. Terlenka, het materiaal voor de toekomst.
-Ook mevr. Denker liet hen meereizen door Israël, dit keer met dia’s.
-In 1965 kwam de Militaire Geneeskundige Dienst laten zien hoe de mond op mond(eigenlijk neus)beademing in zijn werk ging.
-Ds. Van de Wal van de Boeyenoord Stichting kwam vertellen over de opvang van kinderen met een verstandelijke beperking. Ze werden niet zusters genoemd of verpleegsters die hen begeleiden, maar leidsters.
-En verder werden er heel veel spelletjes gespeeld, quizjes opgesteld, hersengymnastiek beoefend, verhalen verteld, gedichten voorgedragen en Bijbelse vragen gesteld.
In deze tijd kwamen er zo’n 22 dames op een avond.
-Al bladerend kom ik in 1974 terecht, op een avond waar een non Maria der Engelen uit Weiteveen was uitgenodigd die over haar leven kwam vertellen. Ze zag de taken van vrouwen verdeeld in huismoeders met de zorg voor man en gezin, en zoals zij haar taak had voor haar eigen bruidegom Jezus. Enigszins gepusht door de pastoor die haar zo knap vond dat ze met 7 jaar de hele catechismus al uit haar hoofd kende, voelde ze zich op haar 16e
geroepen tot de kloosterstaat. Al kwam ze uit een gezin van 9 kinderen, haar moeder had gehuild. Ze werd 42 jaar lang wijkverpleegster in een strenge orde die zelfs niet toestond om bij het sterven van haar ouders te zijn.
--De broer van mijn opa Eggink was met een r.-k. meisje getrouwd, werd ook rooms katholiek en kreeg samen met haar 10 kinderen waarvan 4 kinderen emigreerden en 2 meisjes het kloosterleven in gingen. Beiden ook in de verpleging. Ze waren de trots van vader en moeder. Ook zij zijn weinig thuis geweest, maar dan was het ook feest. De beide nichtjes hadden een regelmatige en bijzondere briefwisseling met mijn opa, hun oom Johan. Mijn opa Johan was ook opgegroeid op de Jaeger, het oudershuis van de Egginks. Een flink aantal brieven zijn bewaard gebleven. Ik heb ze gebundeld en uitgegeven met als titel: Brieven uit Barchem.---

Oudere bijdrage

Aanmelden