Hetty Site

Weblog2

Imbosch Gijs en Mies

[i]Mies met Harry of Peeuw en opa Eggink, lang voor Ton bij Gijs en Mies over de vloer kwam. Voorlopig laat ik even Linde en haar geschiedenis voor wat het is en ga met een ander stuk van ons verleden

Lees Meer »

Over kersen en landwachters…

[i]Boerderij de Bergkappe, ook in de buurt van Weenk en ’t Geurken. Dit is waarschijnlijk de fam. Wentink. Zou die linker man een inwonend oompje zijn? Niet getrouwd was vroeger geen probleem. Je bleef gewoon bij je broer of neef

Lees Meer »

8 februari 1945

[i]Zomer 1941 Deze foto is gemaakt in de Lindese enk, op het roggeland van G.W.Weenk op ‘Weenk’. Tied veur de koffie met weggen.Links steet opoe Weenk met de koffiekettel. "t Is nog an ’t begin van de oorlog, dus zal

Lees Meer »

Linde in de oorlog

De Bonekamp. In Barchem waar opa en opoe Eggink op de Boskamp woonden leek het redelijk rustig gedurende de oorlog ’40- ’45. Veel onderduikers vonden er een schuilplaats maar ook in Linde was dat het geval. In [i]Linde in de

Lees Meer »

Over zuivelfabrieken, de bolle en de K. I.

[i]Maartje 2, de productieve koe van Roeterdink.Jan houdt de koe aan het touw terwijl vader Teunis en moeder Dina in hun zondagse kleren toekijken.[/i] Al kijkend en lezend in [i]Linde in de Draaimölle [/i]kom ik allerlei leuke wetenswaardigheden tegen. Een

Lees Meer »

Wegverharding in samenwerking met de buurt

Van links naar rechts: [i]Derk Harmsen van Hietveld, Henk Besselink, Jan Besselink, Hendrik Willems, iets zichtbaat Hendrik Besselink, Antoon Korenblik, Gerrit Momberg, Derk Lettink, Henk Eggink, Henkie Bretveld, Gerrit Aalderink, Derkje Gotink- Ruesink (met koffiekan), Derk Lenselink met Emmie Gotink,

Lees Meer »

Dee tied op de Boomgaard

Naar aanleiding van die herinnering maakte ik dit schilderij: Bij vader op de bok. In de tied da’k op De Boomgaard wonen bun ik verscheidene keren met pa met ewes naor de Lindese mölle, een mooi ritjen aover de zandwaege,

Lees Meer »

De Lindese molen 2

De Lindese molen nu. Dat de aankoop van de molen door Ons Belang een goede keus is geweest, bleek uit de toename van het aantal leden. Behalve dat men mengvoeders en kunstmest afnam, leverden de boeren ook eieren aan de

Lees Meer »

De Lindese enk 2

De Lindese weg die door de Lindese enk richting molen en van Asselt- tegenwoordig het Praothuus- loopt.Deze vrij oude molen is waarschijnlijk volgens H. van Dorsten in het boekje ‘Langs Achterhoekse molens’ in 1856 gebouwd op een hoge bult. Het

Lees Meer »