Hetty Site

Weblog2

Jan uut Hillegom

Adressen van de 2 sectie 3- 3- 19e Rt, staat er boven. Het is erg leuk om af en toe een reactie te krijgen op je schrijven. Hoewel ik schrijf omdat ik het zelf leuk vind, daarom is het toch

Lees Meer »

Ziezo… dat is me weer van ’t hart.

Een foto uit de jaren 30. Samen met juffr. Ouwenaller, die zelf hier woonde, worden opoe en opa Eggink hier op de Dam in Amsterdam op de foto gezet. Nu wil ik jullie nog vertellen waarom ik de kerk los

Lees Meer »

Vervolg opa’s biografie: bladzijde 12

Dina. En dan zeggen de dominees van alle tijden: Onder u zal niemand gevonden worden die naar de doden vraagt, want ze wisten wel dat het geen larie was. Het joodse volk is zeer mediamiek. En als de doden kans

Lees Meer »

Vervolg seance in Zutphen

Er werd een foto gemaakt tijdens zo’n seance. Er is alleen een witte strook te zien. Opa zie je links op de foto.Nee Bram moest niet veel hebben van deze seance in Zutphen. Het leek hem belazerij.

Lees Meer »

Vervolg opa’s autobiografie: Bladzijde 11

Opa en Bram tijdens een feestelijke gelegenheid in de jaren 60. Er zijn bij de gevonden papieren en foto’s twee bladzijden die genummerd zijn 11 en 12. Waar de tussenliggende zijn? Misschien toch nog ergens in een la? Misschien weten

Lees Meer »

Heintje spant de kroon – 101 jaar –

Eén van de 10 kinderen die opa en opoe Eggink kregen was Heintje, de vierde in de rij. Een paar jaar geleden vertelde ze nog dat de oudere zussen Hanna en Dika altijd met elkaar optrokken, grapjes hadden met elkaar

Lees Meer »

Autobiografie van opa Johan Eggink – 3 –

Ik kwam mede door mijn eigen ervaringen in aanraking met het gesmade spiritisme zonder dat ik daarvoor moeite heb hoeven doen, het kwam eigenlijk tot mij. Ik schreef eens aan een jong predikant, waar ik veel van hield, over deze

Lees Meer »

Autobiografie van opa Johan Eggink – 2 –

De pasfoto zoals die op opa’s pas stond toen hij in 1932 naar Herman in Amerika vertrok. Naast waarschuwingen kreeg ik ook visioenen, die er trapsgewijze steeds op berekend waren mijn Calvinistische levensbeschouwing de voet dwars te zetten.Een zeer belangrijke

Lees Meer »

Autobiografie van opa Johan Eggink – 1 –

De Geldersche Tentzending. Bij de paperassen die in de laatjes van tante Jo gevonden werden waren ook wat bladzijden met uitleg van opa Eggink over de ontwikkelingen in zijn leven. Voor zijn eigen kinderen zal het een en ander bekend

Lees Meer »

Opa’s brief aan nichtje Dina -1964- 2

Het gerestaureerde rozet in het Priesterkoor van de r.k. kerk op de Kranenburg. [i]Jullie zullen het voorlopig hiermee moeten doen. Er is nog veel meer materiaal en na de 25e september ga ik daarmee aan de slag. Er is nog

Lees Meer »