Hetty Site

Weblog2

Vrienden 2

Ik heb deze foto al eens laten zien. Bij de Boschkamp met opnieuw juffr. Ouwenaller èn haar vader links."O jao… ik zee et al", zei tante Jantje,"dat is Jan van Dika en Hendrik met dat läpken veur ’t oge." Dika

Lees Meer »

Juffr. Ouwenaller

Juffr Ouwenaller op bezoek. Samen met opoe en opa met de fiets op stap. Zij was het die na dat vreselijke ongeluk waarbij Dina overleed, ervoor zorgde dat er een mooie steen op haar graf kwam te staan. Zouden ze

Lees Meer »

Vrienden

Dit is niet zomaar een familie, het zijn vrienden van opa en opoe Eggink. Ik kom zoveel namen tegen tijdens deze zoektocht en ik herinner me nu deze namen weer als mama het over hen had. De familie Boeke, jazeker

Lees Meer »

Bij Boschheuvel

Opnieuw Nel Rensburg bij het huis van Hendrik en Dika samen met een ander pleegkind, haar broertje misschien? Misschien een van opa en opoe? Ik meen me te herinneren dat ze door hun connecties met juffr. Ouwenaller, die directrice van

Lees Meer »

Een thuis

Hendrik en Dika boden een thuis aan hun pleegkind Nel Rensburg.Ik weet niet hoe lang ze bij hen woonde, maar op meerdere foto’s in de dertiger jaren is zij te zien.

Lees Meer »

Gezellig samen in De Steeg

Dika en Hendrik zijn met Hanna en Gerrit Voortman op bezoek in De Steeg. Tante Hanna met kleine Anton mèt muts. Heintje en Koos met de oudste drie meisjes en Dika en Hendrik met Jan en Ineke.

Lees Meer »

Een blik in huize Kettelarij

Even een blik in huize Kettelarij waar Hendrik en Dika hun hele getrouwde leven zijn blijven wonen. Pas na het overlijden van Hendrik is Dika naar een aanleunwoning in Barchem gegaan en zijn tante Jantje en ome Jan met opa

Lees Meer »

Het kruispunt

Precies op de kruising tussen de Boschkamp en de Boschheuvel staat volgens mij Jo met dat mooie hoedje op. In de verte links zie je het huis van Hendrik en Dika: Boschheuvel. Een zandweg valt ook niet altijd mee, vooral

Lees Meer »

Boschheuvel

Het huis waar Dika en Hendrik Kettelarij gingen wonen na hun huwelijk in 1930 heette Boschheuvel, vlakbij de Boschkamp. Een grote heuvel was het niet waarop het gebouwd was, hooguit een halve meter.Hier zie je Dika al met hun eerste

Lees Meer »

Dika

Eén van de eerste foto’s die opa maakte in 1927. Dika met haar schortje voor zoals ze er op haar werk uitzag. De meeste meisjes zochten werk bij een rijkere familie. Ze begonnen vaak als bellemeisje en klommen als het

Lees Meer »